Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Hydroxyindoloctová kyselina

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 716
Biologický materiál

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS 5HIO
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L; µmol/d
Referenční intervaly

10,0-50,0 µmol/d

Preanalytika

Moč: sběr do skla nebo plastu, již během sběru moče nutná konzervace (30 ml, 6 mol/l HCl) dle pokynů laboratoře, sběr uchovávat v chladu.
Pokyny LP G01.7

Stabilita při teplotě -20 °C moč stabilizovaná HCl - 4 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč stabilizovaná HCl - 14 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč stabilizovaná HCl - 2 dny