Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Imatinib

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS IMAT
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka µg/L
Preanalytika

Odběr krve nejlépe do zkumavky s heparinem v ustáleném stavu před dávkou.

Interpretace
  • Standardní dávkování: 400 mg imatinibu
  • Pokud není farmakologický účinek  a cílová hodnota v koncentračním minimu v ustáleném stavu před dávkou je nad 1000 µg/L, přechází se na druhou generaci TKI – nilotinib a dasatinib.
  • Doporučované plazmatické hladiny imatinibu v minimu před dávkou u pacientů s GIST (gastrointestinální stromální tumor) jsou nad 1100 µg/L.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C plazma 4 týdny
Další poznámky

µg/L = ng/mL