Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Imatinib

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS IMAT
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/ml
Preanalytika

Odběr krve nejlépe do zkumavky s heparinem v ustáleném stavu před dávkou.

Interpretace

Doporučené optimum při odběru v ustáleném stavu před dávkou je 1000 µg/l u pacientů s CML (u pacientů s GIST je optimum 1100 µg/l).

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C plazma 4 týdny
Další poznámky

µg/l = ng/ml