Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Insulinu podobný růstový faktor I (IGFI)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 141
Biologický materiál

pouze sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS IGFI
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

 sérum

ženy, muži  

0 – 4 roky
  5 – 9 let
10 – 14 let
15 – 19 let
20 – 24 let
 25 – 29 let
 30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
70 – 79 let
 >80 let

12 - 158 μg/l
26 - 328 μg/l
71 - 522 μg/l
122 - 481 μg/l
112 - 341 μg/l
93 - 283 μg/l
83 - 261 μg/l
71 - 241 μg/l
56 - 224 μg/l
38 - 233 μg/l
22 - 220 μg/l
17 - 181 μg/l 

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Interpretace

Referenční intervaly vychází z údajů výrobce. Informace uvedené v příbalové informaci diagnostické soupravy jsou podrobně diferencovány podle věku a pohlaví, námi uvedené hodnoty jsou průměrnými hodnotami 2,5 a 97,5 percentilu dané věkové skupiny obou pohlaví. Podrobné údaje, z nichž tyto výpočty vychází, k nahlédnutí ZDE .

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den