Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Inzulin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS INS.
Dostupné statim NE
Jednotka mU/L
Referenční intervaly

sérum: 2,5 – 24,0 mU/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

Preanalytika

Odběr by měl být proveden na lačno.

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Interference hemoglobinu, bilirubinu, triglyceridů, proteinů, revmatoidního faktoru, HAMA protilátek a erytrocytů je < 10 %.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny
Další poznámky

pmol/ l : 7,46 = mU/l