Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Itrakonazol

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

Sérum, plazma

  • Srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
  • Nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko)

 

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, STATIM po předchozí dohodě do 24 hod.
Zkratka v LIS ITRA
Dostupné statim NE, v naléhavém případě po telefonické domluvě
Jednotka mg/L
Preanalytika

Vzorky je třeba do laboratoře odeslat nejlépe do 1 hodiny od doby odběru.
Odběr vzorků se provádí před dávkou (cmin) po 7-15 dnech terapie nebo i jindy v rámci difer. dg. toxicity či podezření na selhání léčby.
 

Interpretace

Interpretace odborníkem.

Doporučené koncentrace při odběru v ustáleném stavu před dávkou:

  • Terapie       1,0-4,0 mg/L
  • Profylaxe    0,5-4,0 mg/L
Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C neuvedeno
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod