Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Izolace genomové DNA pro bankování či transport do jiné laboratoře.

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 866 (30 40)
Biologický materiál

EDTA nesrážlivá periferní krev (2 - 5 ml), amniová tekutina (1-50 ml), kultivované amniocyty (1-20 ml)

Množství 2 - 5
Doba odezvy Standardně 1 týden.
Zkratka v LIS IDNA
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Součástí kompletně vyplněné oboustranné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou
  • Materiál do 72 hodin dodat do laboratoře, při delším skladování nutno zamrazit na -20 °C a na žádanku napsat poznámku „ZAMRAZENO“
  • amniovou tekutinu a kultivované amniocyty dodat do 24 hodin po odběru
     
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 72 hodin
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek s udáním charakteristiky DNA a kódem pro bankování.