Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kalcitonin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS KAL
Dostupné statim NE
Jednotka ng/L
Referenční intervaly

sérum:

muži
ženy

< 11,8 ng/L
< 4,8 ng/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

Preanalytika

 

 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Tumorový marker medulárního karcinomu štítné žlázy; Silně hemolytické, chylózní nebo zakalené vzorky mohou ovlivnit výsledek

Stabilita při teplotě -20 °C do stanovení
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 19 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny
Další poznámky

Upozorňujeme na změnu referenčních rozmezí od 1.4.2017 z důvodu změny používané metody.  Předchozí referenční intervaly:

muži
ženy
3 - 21 ng/l
1 - 8 ng/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné