Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kannabinoidy - imunochemicky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 ml, lze i v séru (2 ml)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS KANA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Výsledek

  • negativní
  • šedá zóna: lze interpretovat jako: „Nelze vyloučit zneužití“
  • pozitivní: lze interpretovat jako: „Pravděpodobné zneužití“

Sporné výsledky nutno konfirmovat hmotnostně-spektrometricky.

Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C moč i krev - 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč i krev - 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč i krev - 1 den
Další poznámky
  • Tento test prakticky nezachycuje tetrahydrokannabinol (THC), kannabinol (CBN) ani kannabidiol (CBD)
  • Tento test zachytí 11-nor-9-karboxytetrahydrokannabinol (THCOOH) a glukuronid této kyseliny. V menší míře je schopen zachytit 11-hydroxytetrahydrokannabinol (OH-THC)