Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Karbohydrát deficientní transferin (CDT)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

sérum, minimálně 100 µl

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-4 týdny
Zkratka v LIS CDT
Dostupné statim NE
Jednotka %
Referenční intervaly

< 2,6 %

Interpretace

> 6 % svědčí pro abúzus

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok, opakovaně nemrazit
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin