Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Karcinoembryonální antigen (CEA)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 5 dnů, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS CEA
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

sérum:  0 - 5 µg/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Tumorový marker karcinomů GIT, prsu a plic

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Další poznámky

Nepoužívejte jako screeningový test na zjištění karcinomu, vyšetření slouží převážně pro monitorování stavu onemocnění. Zvýšená hladina se vyskytuje u kuřáků, asi 15% kuřáků má hodnoty CEA vyšší než cut-off, obvykle do 10 µg/l.