Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kolistin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

krev nesrážlivá (s heparinem), srážlivá (bez gelu), plazma, sérum

Doba odezvy 2 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS COLS
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Preanalytika
  • Doporučujeme odběr před dávkou.
  • Vzorky musí být dodány na oddělení co nejdříve (nejlépe do 1 hodiny po odběru) , transport vzorků se provádí na ledu
Interpretace
Cílové koncentrace celkového kolistinu v ustáleném stavu v minimu před dávkou: 2,0-2,50 mg/L.
Při hladinách nad 3 mg/L je vyšší riziko nefrotoxicity
Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 hodina