Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kortizol v moči

 
Úsek Úsek RIA a imunochemických analýz
Telefon 495 833 141
495 832 241
Biologický materiál

moč sbíraná 24 hodin

Doba odezvy 2 - 3 týdny, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS KOR.
Jednotka nmol/L; nmol/d
Referenční intervaly

38 - 208 nmol/d

Preanalytika

Moč sbírat do nádoby bez konzervačních přísad!

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den