Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kortizol ve slinách

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 141 495 832 241
Biologický materiál

 sliny

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 - 3 týdny, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS KORsal
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly

Referenční intervaly dospělí: Odběr slin se doporučuje provádět v nočních a ranních hodinách, aby byl patrný trend v hodnotách cirkadiálního kolísání.  Dle literatury American Journal of Clinical and Experimental Medicine 7(6):130; DOI 10.11648/j.ajcem.20190706.12 a dále Endocrine Abstracts (2014) 35P46; DOI: 10.15.30/endoabs.35.P46 a porovnáním metod jsou hodnoty u zdravých jedinců: 

ranní hodnoty
(ihned po probuzení)
   11 - 42 nmol/l
dopolední hodnoty
(9-12h) 
< 11 – 22 nmol/l
noční hodnoty
(po 20 hodině)
   11 – 14 nmol/l
   
  • Referenční meze do 18 let neuvádíme.
  • Doporučujeme konzultovat výsledky s endokrinologem.
Preanalytika

Pokyny k odběru: k odběru slin jsou používány zkumavky Salivette (sarstedt).

  • Odeberte sliny v čase (časech) předepsaných lékařem. (Nejsou-li dané instrukce, měl by se odběr provést mezi 23. - 24. hodinou (ne při noční směně !)
  • Je-li požadován odběr během dne, provádí se nejdříve po 30 minutách po jídle, pití nebo po čištění zubů.
  • Nekouřit!
  • Vyjměte zátku ze zkumavky.
  • Vyjměte tampón ze zkumavky a vložte do úst.
  • Odeberte sliny (nikoliv hlen!), jak určil lékař.
  • Jemně žvýkejte tampón v ústech 45- 60 sekund.Poté vložte tampón zpátky do válečku ve zkumavce a těsně uzavřete zátkou.
  • Zkumavku uložte v lednici (při odběrech v pozdějších hodinách) a co nejdříve v pracovní době předejte lékaři, event. do laboratoře.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod