Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kortizol

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin, EDTA)

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-2 dny
Zkratka v LIS KOR
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly

138-690 nmol/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika

Odběr krve nemusí být nalačno, není třeba zvláštní příprava k odběru.
Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 8-9 hod. ráno nebo jako denní profil.

Interpretace

Výsledek je ovlivňován diurnálním rytmem! Při odběru odpoledne nutno počítat přibližně s polovičními hodnotami ranních odběrů.
ACTH stimulace: obvykle 3-5x zvýšení bazálních hodnot; ACTH rezerva: nižší než bazální hodnoty.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny