Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kortizol

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 834 691
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin, EDTA)

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-2 dny
Zkratka v LIS KOR
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
dospělí ráno: 185 - 624 nmol/L
dospělí odpoledne: < 276 nmol/L
děti 0 - 3 měsíce: 31 - 520 nmol/L
děti 3 - 12 měsíců: 82 - 634 nmol/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika

Odběr krve nemusí být nalačno, není třeba zvláštní příprava k odběru.
Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 8-9 hod. ráno nebo jako denní profil.

Interpretace

Výsledek je ovlivňován diurnálním rytmem! 

Stabilita při teplotě -20 °C 3 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin