Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kryoglobuliny

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 659
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS KRYG
Dostupné statim NE
Jednotka mm
Preanalytika
  • Standardní procedura vyšetření kryoglobulinů vyžaduje, aby v průběhu preanalytické fáze teplota vzorku neklesla pod 37°C.
  • Odběr krve je třeba zajistit do předehřáté zkumavky, transport krve, její srážení a centrifugaci provádět při teplotě 37°C.
Interpretace

hodnotí odborník

Další poznámky

Vzorek dodejte do laboratoře pouze v pracovní dny, NEJPOZDĚJI DO 14:00 hod.

Forma výsledku negativní, pozitivní