Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kvantifikace jiné známé látky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum / plazma - 2 ml; jiný materiál po domluvě

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS LC-MS s; GC-MS s; LC-MS u; CG-MS u; LC-MS; GC-MS
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Hodnotí odborník.

 
 
 
 
Stabilita při teplotě -20 °C Dle látky a analyzovaného materiálu;
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C Dle látky a analyzovaného materiálu;
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C Dle látky a analyzovaného materiálu
Další poznámky

Podle Věstníku MZ ČR (částka 9/2012) a směrnice Gesellschaft für toxikologische und forensische Chemie je možné pro vyloučení/potvrzení akutní intoxikace kvantifikovat méně běžné analyty ve zvláštním režimu. Ten však může překročit požadavky na standardní přesnost měření (85 - 115 %).

Nutná předchozí domluva.