Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kvantifikace transkriptu t(9;22) BCR-ABL metodou real-time PCR

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: humánní genom somatický
Telefon 495 833 865 (24 29)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Kvantifikace BCR::ABL1 major standardně do 10 pracovních dní, BCR::ABL1 minor a mikro standardně do 5 pracovních dní
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Jde o RNA vyšetření - stabilita RNA je velmi nízká. Materiál nezmrazujte!
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Pokyny pro odběr a transport biologického materiálu viz laboratorní příručka.
  • Na žádance zaškrtněte, zda pacient souhlasí s uskladněním vzorku po analýze nebo žádá jeho likvidaci.

 

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 hodiny
Forma výsledku Výsledek je vydáván jako relativní poměr počtu kopií fúzního transkriptu BCR::ABL1 genu vůči počtu kopií kontrolního genu ABL1 (v procentech) s přepočtem na mezinárodní standard (IS). Výsledek je u pacientů s ALL vydáván jako relativní poměr počtu kopií transkriptu fúzního genu BCR::ABL1 vůči počtu kopií kontrolního genu ABL1.