Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kvantifikace transkriptu t(9;22) BCR-ABL metodou real-time PCR

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 2-3 týdny, urgentní vyšetření 3-4 dny
Dostupné statim NE
Jednotka %
Preanalytika

Materiál zasílejte ihned po odběru. Nepoužívejte potrubní poštu. Materiál nezmrazujte!

 

Stabilita při teplotě -20 °C nezamrazovat!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 hodiny
Další poznámky

Příjem materiálu pouze v pracovních dnech. Je-li materiál odebírán po 11.00 hod., informujte nás telefonicky předem.

Forma výsledku Exprese fúzního transkriptu t(9;22) BCR-ABL major (e13a2, e14a2) je normalizována vůči množství transkriptů referenčního genu, přepočtena na IS a vyjádřena v procentech. Exprese fúzního transkriptu t(9;22) BCR-ABL minor (e1a2) je normalizována vůči množství transkriptů referenčního genu a vyjádřena v procentech.