Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kyselina listová v erytrocytech

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

erytrocyty (EDTA nebo heparin)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 5 dnů, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS KLIS
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

0,32 – 1,89 µmol/l

Interpretace

Pro výpočet je nezbytné udat hematokrit.

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C nestabilní
Další poznámky

µg/l x 0,002266 = µmol/l

Vzorky pro stanovení jsou přijímány pouze v pracovní den (6,30-15 hod.) z důvodu preanalytické předúpravy vzorku.