Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kyselina listová

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 5 dnů, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS KLIS
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
sérum   9,1 – 56,7 nmol/l

 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Hemolytické vzorky séra nejsou analyzovány.

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 30 minut
Další poznámky

µg/l x 2,266=nmol/l