Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kyselina mandlová

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

moč - 10 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 - 4 týdny
Zkratka v LIS KMA
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/mmol kreatininu
Referenční intervaly

0-0,3 mmol/mmol kreatininu po expozici styrenem
0-1,1 mmol/mmol kreatininu po expozici etylbenzenem

Preanalytika

U expozičních testů se moč odebírá na konci pracovní směny a to jako jednorázový odběr nebo sběr za poslední 4 hodiny pracovní směny.

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny