Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kyselina mykofenolová

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická K2-EDTA a K3-EDTA plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS MYF
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

 Koncentrace před dávkou:

  • 1,30 - 3,50 mg/l (kombinace s cyklosporinem)
  • 1,70 - 4,00 mg/l (kombinace s takrolimem)
Preanalytika

Odběr krve v ustáleném stavu před dávkou. Při stanovení AUC- odběr před dávkou, za 30. a 120.min. po dávce.

Interpretace

 

 

Stabilita při teplotě -20 °C 11 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

 AUC (plocha pod křivkou) 30 - 60 mg.h/l

Forma výsledku Hodnocení formou implicitního textu k metodě