Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kyselina vanilmandlová

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS KVM
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L; µmol/d
Referenční intervaly

0-40 µmol/d

Preanalytika

Moč: sběr do skla nebo plastu, již během sběru moče nutná konzervace (30 ml, 6 mol/l HCl) dle pokynů laboratoře, sběr uchovávat v chladu.
Pokyny LP G01.7

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 týden (při pH 3 - 5)