Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Lamotrigin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA, nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS LAMO
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou v ustáleném stavu.

Interpretace

Terapeutické meze:                 3-15 mg/L
Toxikologicky významná mez: > 20 mg/L

Stabilita při teplotě -20 °C 14 dní
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 h
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 3,905 = µmol/L
Poločas eliminace: 15 - 53 h monoterapie

Metoda popis LC-MS/MS