Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Leptospira spp. – patogenní leptospiry

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

moč (10 - 15 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 7 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru. Moče dodat do laboratoře nejdéle do 24 - 72 hod. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování - nejméně 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz DNA patogenních leptospir
Forma výsledku DNA prokázána – DNA neprokázána
Citlivost 2,5 až 10 organismů/ml
Specifita detekce genomospecies Leptospira interrogans, L. kirschneri, L. borgpetersenii, L. alexanderi, L. noguchii, L. santarosai, L. weilii; v ČR se nejčastěji jedná o: Leptospira interrogans (sérovary L. icterohaemorrhagiae Fryšava, L. copenhageni Lebe, L. bratislava Jež Bratislava, L. pomona Šimon, L. canicola S392), L. kirschneri (sérovary L. grippotyphosa P125, L. grippotyphosa Ž6), L. borgpetersenii (sérovary L. sejroe M84, L. istrica J20, L. sorex – jalna, L. polonica)