Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Lidský placentární růstový faktor_screening (PlGF SCR)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

 sérum

Typ žádanky vvv - žádanka - vrozené vývojové vady ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS PlGF SCR
Dostupné statim NE
Jednotka ng/L
Preanalytika

 Odběr by měl být proveden v I. trimestru těhotenství 11+0 až 13+ 6 (týden+den).

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Laboratoř vydává hodnoty koncentrací sérového PlGF v 1.trimetsru. Výsledky je možné vydávat v MoM, hodnotí se programem ALPHA.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C v plné krvi 8 hodin, v séru 12 h, při delším skladování zajistěte oddělení séra a jeho zamrazení
Další poznámky

Nutno uvést zda účtovat pojišťovně, či se jedná o samoplátce.

Cena za vyšetření pro samoplátce screening 1.trimestr ( PAPP-A + free-β hCG + PlGF   1 490,- Kč)  je fakturována žádajícímu lékaři.