Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Linezolid

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

 Krev nesrážlivá (heparin), plazma, sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS LINE
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Interpretace

 Interpretuje odborník

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny