Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Linezolid

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

 Krev nesrážlivá (heparin), plazma, sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS LINE
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Interpretace

Interpretace odborníkem.

t/MIC ≥ 85 % intervalu
= Koncentrace by měla dosahovat nad MIC (minimální inhibiční koncentraci původce) více jak 85 % dávkového intervalu 

Cmin (odběr před dávkou) 7-10 mg/l (méně nežádoucích účinků).

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny