Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Lithium

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

Jako výchozí biologický materiál je požadováno sérum (odběr krve srážlivé žilní prováděn do zkumavek bez gelu -BD systém Vacutainer – zkumavky s červeným víčkem) nebo plazma (nesrážlivá krev s amonium heparinem, nesmí být přítomen lithium heparin).

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS Li
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Preanalytika

Odběr vzorku před dávkou v koncentračním minimu v ustáleném stavu nebo při výskytu toxických účinků, nejméně za 12 h po dávce. Do 4 h separace séra.

Interpretace

Terapeutické rozmezí 0,6-1,2 mmol/l

 

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, moč - 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C krev, sérum -7 dní (pokles pod 10%)
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C krev, sérum -24 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace: 14 - 33 h