Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Malondialdehyd (MDA)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS MDA
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

0,26-1,07 µmol/l

Preanalytika

Po odběru co nejdříve oddělit sérum.

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 hod