Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Meropenem

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum 

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS MER
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Preanalytika


 

Interpretace

 Interpretuje odborník

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod.
Další poznámky
  • v laboratoři stabilizace MES pufrem