Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Metabolity kokainu - imunochemicky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS U_KOKA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Interpretace

Výsledek:

  • negativní
  • šedá zóna" lze interpretovat jako: „Nelze vyloučit zneužití“
  • pozitivní:  lze interpretovat jako: „Pravděpodobné zneužití“

Sporné výsledky nutno konfirmovat hmotnostně-spektrometricky.

Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky
  • Tento test zachytí benzoylekgonin, kokaethylen a kokain.
  • Tento test nezachycuje ekgonin a ekgonin methylester.