Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Methotrexát

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum

  • odběry krve do zkumavek bez gelu a potažených silikonem a mikronizovaným oxidem křemičitým jako aktivátorem koagula (v systému BD s červeným víčkem).

plazma

  • odběr do zkumavek bez gelového separátoru (do K2EDTA, sodné soli heparinu nebo lithiové soli heparinu
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS MTX
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika
  • Nutno uvést čas odběru (dle toho se provádí ředění).
  • Citlivé na světlo
Interpretace

Hodnotí odborník
Sérová koncentrace se zvýšeným rizikem toxicity po 6 h vysokodávkové infúzi (5g/m2)
24 h > 5,0  µmol/l
48 h > 0,5  µmol/l
72 h > 0,05 µmol/l

vyžaduje vyšší dávku leukovorinu, jinak anémie, leukopénie, trombocytopénie, osteoporóza, kožní a mukózní potíže, neurotoxicita a leukoencefalopatie.
 

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin