Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - MLPA – fragmentační analýza

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 866 (21 46)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty, bukální stěr

Množství 2 - 5
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy viz "Další poznámky"
Zkratka v LIS MLPA GM; MLPA BRCA1
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou.

Uchovávání materiálu před odesláním při 4-8°C max. 72 hod, déle se pak materiál uchovává na -20°C.

Interpretace

MLPA fragmentační analýzou jsou vyšetřovány: 

Geny NF1, NF2, APC, ATM, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, FH, GREM1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, SUFU, TP53, SHOX, RUNX2, CYBA, CYBB, NCF2, NCF4, FOXF1, FGD1; syndromy – CMT1A1, mikrodeleční syndromy

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 h
Další poznámky

Vyšetření se provádí vždy po dohodě s klinickým genetikem!

Doba odezvy:

  • MLPA stanovení standardně 3 měsíce, 
  • po domluvě s klinickým genetikem lze řešit urgentně 
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek