Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Močové konkrementy

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

konkrement

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS KAME
Dostupné statim NE
Jednotka u jednotlivých parametrů
Referenční intervaly

Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C nemrazí se
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C roky
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C roky