Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Molekulárně genetické vyšetření rozsáhlých změn vybraných genů metodou digitalMLPA

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 866 (21 46)
Biologický materiál

nesrážlivá krev periferní v EDTA

Množství 2x 5 ml mL
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Vždy po domluvě s klinickým genetikem
Zkratka v LIS digMLPA
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Součástí oboustranně kompletně vyplněné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou.
  • Uchovávání materiálu před odesláním při 4-8°C max. 72 hod, déle se pak materál uchovává při -20°C.
Interpretace

Metodou MPS-digitalMLPA jsou vyšetřovány vybrané geny asociované s rizikem hereditárních nádorů, jde o CNV analýzu.

Metoda MPS-digitalMLPA je součástí metody (SSEL_34G) Molekulárně genetické vyšetření vybraných genů asociovaných s hereditárními nádorovými syndromy (238 genů).

Jsou vyšetřovány geny: APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, SCG/GREM1, SMAD4, STK11 a TP53

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Další poznámky

Vyšetření se provádí vždy po dohodě s klinickým genetikem!
 

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.