Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Molekulárně genetické vyšetření vybraných genů asociovaných s onemocněním patřící do skupiny RASopatií

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 865 (32 97)
Biologický materiál

nesrážlivá periferní krev v EDTA  (2-5 ml), nativní a kultivované amniocyty, nativní a kultivované choriocyty, tkáně produktu koncepce

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 měsíc
Zkratka v LIS NGS
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Interpretace

Vyšetřované jsou geny: 

A2ML1, BRAF, CBL, HRAS, KRAS, LZTR1, MAP2K1 (MEK1), MAP2K2, MLH1, MSH6, NF1, NF2, NRAS, PMS2, PPP1CB, PTPN11, RAF1, RASA2, RIT1, RRAS, RRAS2, SHOC2, SOS1, SOS2, SPRED1, SPRED2

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobě
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Další poznámky

 

  • Vyšetření se provádí  vždy po dohodě s klinickým genetikem!
  • Může indikovat lékař s odborností 208. 
  • MKN/ORPHA Z80.x, Z85x, Cxx.x
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.