Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Mutace L265P v genu MYD88 metodou specifické real-time PCR

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 866 (27 67)
Biologický materiál

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně do 10ti pracovních dnů, urgentní vyšetření 3-4 dny
Zkratka v LIS MYD88 PCR
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Nepoužívejte potrubní poštu.
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA analýzou.
  • Materiál do 72 hodin po odběru dodat do laboratoře, při delším skladování nutno zamrazit na -20 °C a na žádanku napsat poznámku „ ZAMRAŽENO“.
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 5 hodiny
Další poznámky

 Příjem materiálu pouze v pracovních dnech. Je-li materiál odebírán po 12.00 hod., informujte nás telefonicky předem.

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.