Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Mutace v JAK2 genu – V617F (průkaz)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 866 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň

Doba odezvy Standardně do 10ti pracovních dnů, urgentní vyšetření 3-4 dny
Zkratka v LIS JAK2
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Nepoužívejte potrubní poštu.
  • Materiál nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA analýzou.
Stabilita při teplotě -20 °C nezamrazovat!!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 hodiny
Další poznámky

Příjem materiálu pouze v pracovních dnech. Je-li materiál odebírán po 12.00 hod., informujte nás telefonicky předem.

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.