Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Mycobacterium spp. – identifikace kmene, M-GIT

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

kmen, M-GIT

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy do 14 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

vyšetření identifikace Mycobacterium spp. se provádí pouze u M-GITů (pozitivních na Mycobacterium spp.)

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování M-GIT
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C při 4°C M-GIT stabilní
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis identifikace DNA příslušného mykobakteria - provádí se pouze u Mycobacterium spp. DNA pozitivních vzorků
Forma výsledku název identifikovaného mykobakteria
Citlivost neuvedena
Specifita genom Mycobacterium spp.