Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Neisseria meningitidis

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál
  • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
  • nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
  • moč (5 – 10 ml),
  • stěr - na suchém tampónu bez média,
  • v případě potřeby jakýkoli materiál
Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 5 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • Moče dodat do laboratoře nejdéle do 24 - 72 hod.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky
  • V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.
  • V případě pozitivity dourčení séroskupiny
Metoda popis kvalitativní průkaz DNA Neisseria meningitidis
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána, v případě pozitivity lze po domluvě určit genotyp
Citlivost neuvedena
Specifita všechny genotypy Neisseria meningitidis, v případě genotypizace – určení genotypu A, B, C, W/35 a Y