Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Nilotinib

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS NILO
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka µg/L
Preanalytika

Odběr krve nejlépe do zkumavky s heparinem v ustáleném stavu před dávkou.

 

Interpretace

Strategie terapie při podávání nilotinibu pacientům s CML:

Před podáním nilotinibu se dávkové schema řídí výsledky genotipyzace UGT1A1, podle toho se nasadí dávka iniciální 600 mg/den nebo 300-400 mg/den, případně dasatinib.
Cílovou koncentrací v minimu před dávkou je pak dle dávky koncentrace 800 µg/L nebo 500 µg/L
 
Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod
Další poznámky

 µg/L = ng/mL