Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Normetanefrin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 738
495 832 380
Biologický materiál

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-4 týdny
Zkratka v LIS NMNP, NMN
Dostupné statim NE
Jednotka plazma: nmol/L; moč: µmol/L, µmol/d
Referenční intervaly
plasma:
moč:
< 1 rok
1-2 roky
2-6 let
6-10 let
10-16 let
> 16 let
0,23-1,07 nmol/l

0,127-0,852 µmol/d
0,175-0,647 µmol/d
0,274-0,604 µmol/d
0,255-0,964 µmol/d
0,289-1,586 µmol/d
0,573-1,933 µmol/d

 

Preanalytika

Plasma: primární vzorek - krev , odběrový systém - sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou (heparinát sodný nebo K2EDTA).
Pokyny k odběru: Před odběrem vysadit pokud možno minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst. 30 minut ležet se zavedeným žilním katetrem. Transportovat v chladu. LABILNÍ ANALYT!! Plazma musí být oddělena bezprostředně po odběru (do 15 minut!) a materiál zmražen!
Moč: sběr do skla nebo plastu, již během sběru moče nutná konzervace (30 ml, 6 mol/l HCl) dle pokynů laboratoře, sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dodržovat dietu, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva. Hodnotí se sběr za 24 hod.
Pokyny LP G01.7

Stabilita při teplotě -20 °C plazma - 4 týdny; moč stabilizovaná - 4 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny (stabilizovaná moč)
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C plazma - 1 hodina; moč stabilizovaná - 1 den