Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Opiáty - skupinově

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč (5 ml), sérum / plazma (2 ml)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS U_OPIA, S_OPIA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Součást toxikologického screeningu.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C krev i moč 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C krev i moč měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C krev i moč týden
Další poznámky

zakalené vzorky zcentrifugovat

Citlivost práh pozitivity 0,400 µmol/l