Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Osteokalcin - od. 6.5.2013 NEVYŠETŘUJEME

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 736
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS OTC
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly
Muži 18-30 let
Muži 30-50 let
Muži 50-70 let
Ženy premenopauzální
Ženy postmenopauzální
24-70 µg/l
14-42 µg/l
14-46 µg/l
11-43 µg/l
15-46 µg/l

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny
Další poznámky

Toto vyšetření od 6.5.2013 v naší laboratoři neprovádíme, je nahrazeno stanovením celkového aminoterminálního propeptidu P1NP.