Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Oxaláty

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách

Množství 2
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS OXAL
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/L, mmol/d
Referenční intervaly
ženy:


muži:
 
0,20 - 0,55 mmol/l
0,23 - 0,63 mmol/d

0,17 - 0,47 mmol/l
0,23 -0,68 mmol/d

 

Preanalytika

Moč - sběr do skla nebo plastu, v chladu, pH moče nutno udržovat na hodnotě do pH=2 okyselením kyselinou fosforečnou dle pokynů laboratoře (okyselní HCl nelze použít!).

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce (při pH 1,5)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C bez okyselení nestabilní, při pH=1.5 2 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C <1 hodina bez okyselení, 2 dny při pH 1.5