Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Oxazepam

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

sérum 2 ml, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS OXAZ
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí 200 - 1500 ng/mL 

Toxicita možná od 2000 ng/mL

Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktor přepočtu: µg/L= 3,89 nmol/L
Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62

 
Citlivost Spodní mez kvantifikace: 16 ng/mL