Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Oxcarbazepin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS OXC
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před podáním dávky v ustáleném stavu. 

Interpretace

Terapeutické meze: 3 – 35 mg/L

Toxikologicky významná mez: 45 mg/L

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 3,968 = µmol/L

Poločas eliminace: 1-2,5 h analyt; 8-14 h aktivní metabolit

Metoda popis LC-MS/MS