Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Paracetamol

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma (2 ml), moč (2 ml)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS S_PARA, U_PARA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Toxicitu paracetamolu je potřeba interpretovat v kontextu doby od požití. Slouží k tomu: Rumack-Matthew Nomogram for Acetaminophen Toxicity

Preanalytika

Při intoxikaci odběry mezi 4. až 24. hod. po požití; plasma nebo sérum - zkumavky bez gelu

Interpretace

Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C krev i moč 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C krev i moč 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C krev i moč 1 den
Další poznámky

 Faktor přepočtu: nmol/L = 0,151 µg/L

Citlivost Spodní mez stanovitelnosti: 14 µmol/L