Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Paraprotein kvantitativně

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 659
Biologický materiál

sérum, moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS PARK, PP
Dostupné statim NE
Jednotka g/L
Interpretace

Kvantifikace monoklonálního gradientu při elektroforéze sérových proteinů.
Pro výpočet je potřebná znalost koncentrace sérových proteinů. Tato kvantifikace má při interpretaci přednost před kvantitou příslušného imunoglobulinu.
Komentářem hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Vyšetření v moči slouží pro semikvantitativní vyhodnocení typizace proteinů.
Nejedná se o kvantitativní stanovení volných lehkých řetězců!!