Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Paraprotein - typizace (imunofixace)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 659
Biologický materiál

sérum, moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS PARt, BJL
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Interpretace

Vyšetření se indikuje na základě elektroforetického obrazu sérových proteinů (přítomnost monoklonálního gradientu charakteru paraproteinu).
Komentářem hodnotí odborník. Doplňuje se rovněž kvantitativním hodnocením.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dnů
Forma výsledku negativní/pozitivní s uvedením klasifikace