Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Parathormon (1-84 PTH)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

plazma, sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS PTH
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly

sérum: 0,5-6,2 pmol/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika

Odběr krve na lačno, není nutná zvláštní příprava k odběru.
Vzorek po odběru co nejrychleji transportovat do laboratoře (v ledové lázni) nebo provést separaci plazmy a tu zmrazit.
Opakované zmrazování a rozmrazování vzorku je nepřípustné.

Interpretace
  • Stanovuje se 1-84 PTH
  • Hemolýza i bilirubin falešně snižují výsledky.
  • Očekávané hodnoty u pacientů s hladinou 25 OH vitaminu D > 75 nmol/l a hodnotou Ca v rozpětí 2,1 - 2,5 mmol/l:
    0,6 - 4,1 pmol/l
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C nestabilní
Další poznámky